Rodzina

Każdy człowiek ma swoją niepowtarzalną historię życia. Jedni wychowali się w domu pełnym ciepła, czułości, okazywanej troski i wyrazów miłości. Inni w domu, gdzie nie dało się tej bliskości odczuć. Jeszcze inni nie mieli domu. Bez względu na to, w jakiej rodzinie i gdzie człowiek się wychowywał i dorastał chce kochać i być  kochany. Do miłości – największej przygody życia – zapraszany jest każdy z nas. Najpełniej realizuje się ona w rodzinie i poprzez nią. Tu mamy swój początek.

Powinniśmy tworzyć i rozwijać jak najzdrowsze relacje. Trwałe budowanie więzi owocuje tworzeniem mocnych i niepowtarzalnych relacji, w których żyjemy i do których nieustannie jesteśmy zapraszani.

Na wiele sposób możemy rozwijać się. Między innymi pomocnym narzędziem są Metody Rozpoznawania Płodności (MRP). Wpływają one nie tylko na obserwację i znajomość funkcjonowania swojego organizmu, ale również na styl życia.