Etapy leczenia w NPT

etap I – identyfikacja problemu (trwa 2-6 miesięcy)

poprzez naukę CrMS oraz min. dzięki:

 • interpretacji kart obserwacji cyklu
 • badaniom biochemicznym (profile hormonalne skorelowane z obserwacjami cyklu)
 • badaniom ultrasonograficznym (w tym monitorowanie owulacji)
 • badaniom nasienia (z poszanowaniem zasad moralnych)
 • diagnostyce zabiegowej (laparoskopia bliskiego kontaktu, histeroskopia, selektywna histerosalpingografia i in.).

etap II – „naprawianie” problemu (trwa 1-6 miesięcy)

 • obserwacje wg CrMS oraz min.: 
  leczenie farmakologiczne oraz zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej, mikrochirurgii (udrażnianie jajowodów), strategii przeciwzrostowych, plastyka narządu rodnego i innych.

etap III – utrzymanie 12 efektywnych, „dobrych” cykli

obserwacje wg CrMS oraz min. dzięki:

 • utrzymaniu prawidłowego przebiegu krwawienia
 • utrzymaniu prawidłowego rozwoju śluzu
 • owulacji
 • długości trwania oraz jakości fazy poowulacyjnej
 • prawidłowemu stężeniu hormonów
 • i innych.

Źródło: darnapro.pl

Uwaga:

Należy kontynuować obserwacje i zapisywać je na karcie obserwacji.

Minimum raz na pół roku spotkać się z instruktorem (FCP).

Stosować się do zaleceń lekarza (NFP MC).