Czym jest NPT

NaProTECHNOLOGY® (Natural Procreative Technology, w skrócie NPT) – to wsparcie naturalnej prokreacji. Gałąź medycyny w zakresie zdrowia reprodukcyjnego obejmująca diagnostykę medyczną i leczenie. Korzystając z Modelu Creighton (CrMS) polegającego na obserwacji biomarkerów płodności w cyklu kobiety można diagnozować ewentualne zaburzenia zdrowia rozrodczego przy wykorzystaniu NPT.
Nazywana jest dobrą medycyną ponieważ opiera się na najnowszych osiągnięciach w specjalizacji ginekologii, chirurgii i endokrynologii.
Została stworzona w latach 80-tych ubiegłego stulecia przez profesora Thomasa Hilgersa z Omaha w stanie Nebraska w USA.

Pomocne skróty:

NPT – NaProTECHNOLOGY®

CrMS (Creighton Model FertilityCareTM System) – w skrócie Model Creighton, to podstawa dla nowej gałęzi medycyny, jaką jest NPT

NFPMC (Natural Family Planning Medical Consultant) – konsultant medyczny NPT. NFPMC zostali przygotowani, aby mogli włączać CrMS w swoją praktykę lekarską.

FCP (FertilityCare Practitioner) – Instruktor CrMS. Przeszedł on odpowiednie szkolenie (13-sto miesięczne) w zakresie nauk spokrewnionych z medycyną.