Zastosowanie CrMS

CrMS polega na wystandaryzowanych obserwacjach i zapisywaniu na karcie obserwacji biologicznych markerów, które są kluczowe dla zdrowia i płodności kobiety.

Biomarkery są wyznacznikami czasu płodności i niepłodności. Dzięki temu system może być stosowany zarówno w celu uzyskania poczęcia, jak i odkładania poczęcia w czasie. Mogą również sygnalizować nieprawidłowości występujące w cyklu. CrMS pozwala kobiecie doskonale poznać tajniki jej cyklu miesiączkowego.

CrMS może być stosowany w sytuacji:

  • cykli regularnych
  • cykli nieregularnych
  • braku owulacji
  • karmienia piersią
  • premenopauzy
  • odstawienia antykoncepcji
  • w każdej innej sytuacji (np.uzyskanie poczęcia, odkładanie poczęcia w czasie, określanie czasu poczęcia, ewaluacja ciąży, umacnianie więzi małżeńskiej)
  • przez cały okres rozrodczy.

CrMS ma na celu zapewnić najwyższą jakość usług świadczonych użytkownikom systemu przez instruktora i lekarza – konsultanta medycznego. To system, który łączy rozpoznawanie płodności, opiekę medyczną oraz troskę o zdrowie ginekologiczne, rozrodcze kobiety i psychiczne małżonków.