Skuteczność CrMS

98 %
CrMS (dot. par płodnych)
20 %
CrMS (dot. par z niepłodnością)
40 %
CrMS i NaProTECHNOLOGY®
 1. Odkładanie poczęcia przez pary o prawidłowej płodności przez 12 miesięcy:
  • liczba par objętych badaniem – 1 876
  • liczba cykli – 17 130
  • liczba ośrodków uczestniczących – 5
  • średnia z pięciu ośrodków – 99,5% (między 98,7 – 99,8%)
  • skuteczność praktyczna – 96,8% (między 94,6 – 97,9%).
 2. Uzyskanie poczęcia przez pary o prawidłowej płodności:
  • 98 % po 6 cyklach obserwacji.
 3. Uzyskanie poczęcia przez pary z niepłodnością:
  • przy zastosowaniu CrMS: 20-40%
  • przy zastosowaniu CrMS i leczeniu: 40 do 80%.

Źródło: creightonmodel.pl