Przebieg nauczania

  1. sesja wprowadzająca może być przeprowadzona indywidualnie dla danej pani, małżeństwa (lub pary) lub dla większej grupy osób. Na niej przedstawione są podstawy z CrMS oraz omówiony sposób prowadzenia obserwacji;
  2. kolejnym krokiem są spotkania indywidualne, które odbywają się indywidualnie z instruktorem według następującego harmonogramu:
Harmonogram spotkań
Nazwa spotkaniaOdległość między spotkaniami
Sesja wprowadzającaPoczątek Ośrodek Troski o Płodność
Pierwsze spotkanie indywidualne2 tygodnie
Drugie spotkanie indywidualne2 tygodnie
Trzecie spotkanie indywidualne2 tygodnie
Czwarte spotkanie indywidualne2 tygodnie
Piąte spotkanie indywidualne1 miesiąc
Szóste spotkanie indywidualne3 miesiące
Siódme spotkanie indywidualne3 miesiące
Ósme spotkanie indywidualne3 miesiące
  1. pierwszych pięć spotkań indywidualnych poświęconych jest nauce systemu. Kolejne spotkania służą ugruntowaniu zdobytej wiedzy. Po odbyciu podstawowego cyklu nauki zaleca się, by kolejne spotkania odbywały się co sześć lub co dwanaście miesięcy, bądź w zależności od indywidualnych potrzeb. Instruktor pozostaje do dyspozycji również poza spotkaniami indywidualnymi.

Równolegle po trzech cyklach obserwacji – jeżeli jest taka potrzeba – instruktor zaleca udanie się z kartą obserwacji do lekarza – konsultanta medycznego (NFPMC). Lekarz po wywiadzie z pacjentką (pacjentami) zaleca odpowiednią diagnostykę medyczną oraz leczenie. Pani (małżonkowie) są objęci opieką zarówno instruktora jak i konsultanta medycznego.

Etapy leczenia omówione zostały w dziale NPT