Czym jest CrMS

CrMS należy do Metod Rozpoznawania Płodności. Opiera się na obserwacji śluzu szyjkowego. Dzięki korzystaniu z systemu można zaobserwować ewentualne nieprawidłowości zachodzące w cyklu kobiety.

Małżonkowie stosujący Model Creighton mogą nauczyć się rozpoznawać i rozumieć naturalnie występujący w cyklu kobiecym czas płodności i niepłodności. Informacje płynące z kontrolowania faz płodności i niepłodności w cyklu mogą służyć małżonkom zarówno do planowania poczęcia, jak i do odkładania poczęcia w czasie. Nie jest to metoda antykoncepcyjna i nie może być traktowana jako naturalna forma antykoncepcji. Jest to system, który traktuje osobę ludzką jako niepodzielną całość. Stwarza kobiecie także możliwość obserwowania i zachowywania jej zdrowia rozrodczego i ginekologicznego. Może być stosowany na każdym etapie okresu rozrodczego.

CrMS stanowi podstawę dla nauk medycznych NPT.

Badania są prowadzone od przeszło czterdziestu lat i sprawdzane naukowo. Dzięki temu system jest coraz bardziej skuteczny i wiarygodny.

Więcej informacji na: fccp.pl