Model Creighton (CrMS)

W 1976 roku rozpoczęły się badania, które doprowadziły po czterech latach do powstania Creighton Model FertilityCareTM System (skrócona nazwa to Model Creighton lub CrMS). Twórcą systemu jest profesor Thomas Hilgers. Badania nad skutecznością i rozwojem systemu są systematycznie prowadzone. W założonym Instytucie Pawła VI w Omaha w stanie Nebraska (USA) są prowadzone i opracowywane badania (więcej na: popepaulvi.com)

Korzystając z systemu kobieta może obserwować swoje zdrowie ginekologiczne oraz zdrowie rozrodcze każdego dnia. Zdobywana wiedza pomaga także małżonkom planować życie rodzinne.

Stosowanie CrMS opiera się na wykonywaniu obserwacji i odpowiednim zapisie na karcie obserwacji „biomarkerów” cyklu (markerów biologicznych). Można go stosować w celu:

 • profilaktyki zdrowia rozrodczego i ginekologicznego kobiety
 • planowania poczęcia dziecka – wówczas zajście w ciąże będzie radością (nie zaskoczeniem) i konsekwencją stosowania się do wiedzy przedstawionej w CrMS.
 • odkładania poczęcia dziecka w czasie
 • obserwacji ewentualnie występujących nieprawidłowości w cyklu, które należy leczyć (przy zastosowaniu NPT)
  Model Creighton jest niezbędny dla zastosowania NPT. W zastosowaniu systemu niezbędni są:
 •  zainteresowana osoba (osoby), które chcą żyć bardziej świadomie
 • instruktor (FCP), który towarzyszy i uczy systemu; jest po skończonym 13-sto miesięcznym programie edukacyjnym Allied Health Education Program zakończonym egzaminem (z zakresu nauk spokrewnionych z medycyną) i otrzymaniem certyfikatu FertilityCare Practitioner
 • konsultant medyczny (NFP MC), jest nim lekarz, który po odbytym 13-sto miesięcznym programie edukacyjnym i zdanym egzaminie otrzymuje certyfikat Medical Consultant NaProTECHNOLOGY, dzięki któremu w swojej praktyce lekarskiej wdraża leczenie pacjentów przy zastosowaniu NPT.

CrMS zalicza się do Metod Rozpoznawania Płodności, co oznacza że można stosować go zarówno w sytuacji poczęcia jak i odłożenia poczęcia w czasie. Użytkownicy systemu każdego dnia wiedzą czy obecny czas jest płodny czy nie i według tej wiedzy mogą kształtować swoje życie rodzinne. CrMS nie jest naturalną antykoncepcją. U podstaw stosowania systemu jest poszanowanie godności każdego człowieka. Małżonkowie dzięki zdobywanej wiedzy dotyczącej obecności czasu płodnego i niepłodnego mogą żyć bardziej świadomie podejmując decyzje dotyczące planowania życia rodzinnego (planowanie czy odkładanie poczęcia w czasie).

Jest to system wystandaryzowany, opierający się na badaniach naukowych. Osoby żyjące bardziej świadomie poprzez rozpoznawanie swojej płodności dzięki CrMS są otoczone troską o zdrowie ginekologiczne i rozrodcze, opieką medyczną.

Plan nauczania opiera się na trzech krokach.

 1. pierwszym krokiem jest uczestnictwo przyszłych użytkowników systemu w sesji wprowadzającej (w celu zaznajomienie się z podstawami CrMS). Czas trwania spotkania około 60 minut;
 2. drugim krokiem są systematyczne, regularne spotkania użytkowników (pani lub pary/małżeństwa) z instruktorem według ustalonego harmonogramu. Dzięki nim zdobywają odpowiednią wiedzę pomocną w codzienności. Indywidualne spotkania trwają około 90 minut;
 3. trzecim krokiem są ewentualne konsultacje z konsultantem medycznym, które sugeruje instruktor w sytuacji występujących nieprawidłowości w cyklu.

Rozpiska harmonogramu nauczania CrMS

Skuteczność CrMS

Więcej informacji na: creightonmodel.pl