O metodzie

Metoda Objawowo – Termiczna Podwójnego Sprawdzenia jest jedną z Metod Rozpoznawania Płodności (w skrócie MRP). W celu prawidłowego wyznaczenia początku i końca fazy płodności Metoda “Angielska” zakłada konieczność obserwowania minimum dwóch tzw. wskaźników płodności.

Do głównych wskaźników płodności (podstawowych) zalicza się:

 1. śluz szyjkowy;
 2. podstawową temperaturę ciała (w skrócie: PTC);
 3. szyjkę macicy.

Do dodatkowych wskaźników płodności (mogą wystąpić u danej pani, a nie muszą) zalicza się:

 1. ból owulacyjny;
 2. plamienie okołoowulacyjne;
 3. wrażliwość lub napięcie w piersiach;
 4. obrzęki (zatrzymywanie wody w ustroju);
 5. zmiany skórne;
 6. objaw węzła chłonnego pachwinowego po stronie jajnika, w którym następuje owulacja;
 7. charakterystyczne zmiany nastroju.

Wspólnie z nauczycielem Naturalnego Planowania Rodziny (do czasu nauczenia się metody) wyznacza się fazę początku i końca płodności biorąc pod uwagę:

 • czas występowania głównych wskaźników płodności
 • długość ostatnich kilku lub kilkunastu cykli

Metoda jest pomocna także dla cykli odbiegających od normy lub w sytuacjach, kiedy obserwacje są niepełne.