Historia

W 1977 roku w Anglii w Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital lekarze John Kelly i Anna Flynn założyli Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny, które promuje Metodę Objawowo – Termiczną Podwójnego Sprawdzenia.

W 1989 roku w Polsce powstaje Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny (PSNNPR) na wzór angielskiego stowarzyszenia. Promuje ono Metodę Objawowo – Termiczną Podwójnego Sprawdzenia. W skrócie nazywana metodą wielowskaźnikową lub metodą „angielską”.

Więcej informacji na: psnnpr.com, nprlodz.pl