Metoda „Angielska”

Jej pełna nazwa to Metoda Objawowo – Termiczna Podwójnego Sprawdzenia. Jest jedną z Metod Rozpoznawania Płodności (MRP). Opracowana została na przełomie lat 70 i 80-tych zeszłego wieku w Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital w Anglii. Rozpowszechniana jest w Polsce od trzydziestu lat przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny. Metoda „Angielska” służy rozpoznawaniu czasu płodnego i niepłodnego w cyklu na podstawie obserwacji wskaźników płodności.

Podstawą obserwacji są minimum dwa z trzech wskaźników płodności. Zaliczamy do nich: podstawową temperaturę ciała, śluz szyjkowy oraz szyjkę macicy.

Można obserwować również dodatkowe wskaźniki płodności. Zalicza się do nich:

  • ból owulacyjny
  • plamienie okołoowulacyjne
  • wrażliwość lub napięcie w piersiach;
  • obrzęki (zatrzymywanie wody w ustroju)
  • zmiany skórne
  • objaw węzła chłonnego pachwinowego po stronie jajnika, w którym następuje owulacja
  • charakterystyczne zmiany nastroju
  • obliczenia

Przy wyznaczaniu początku fazy płodności bierze się pod uwagę również długości ostatnich kilku lub kilkunastu cykli (według podanych reguł stosowane są obliczenia).

Metoda ma zastosowanie dla cykli typowych, dla cykli nietypowych oraz dla cykli w sytuacjach szczególnych tzn. w okresie dojrzewania, po stosowanej antykoncepcji, w sytuacji po porodzie, w premenopauzie.

Skuteczność metody objawowo – termicznej podwójnego sprawdzenia  [źródło: „Human Reproduction”, j. polski]: wersja pdf

Nauka metody