O ośrodku

Początek Ośrodek Troski o Płodność został założony jesienią 2018 roku. Zajmuje się świadczeniem usług w zakresie:

  1. uczenia Metody Objawowo – Termicznej Podwójnego Sprawdzenia (w skrócie tzw. Metody “Angielskiej”);
  2. uczenia i towarzyszenia osobom, które chcą żyć świadomiej poprzez korzystanie z Creighton Model FertilityCareTM System (w skrócie CrMS);
  3. prowadzenia prelekcji w przestrzeni prokreacji na zaproszenie szkół, uczelni, stowarzyszeń, fundacji i innych instytucji;

Początek Ośrodek Troski o Płodność współpracuje z nauczycielami i instruktorami Metod Rozpoznawania Płodności, psychologami, instruktorami Modelu Creighton oraz lekarzami (również z konsultantami medycznymi).

Przynależy do:

  • Ogólnopolskiego Centrum Troski o Płodność
  • Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny

oraz jest członkiem wspierającym Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich.

Spotkania odbywają się pod adresem: ul. Konarskiego 6/4 w Poznaniu.

Jest również możliwość dojazdu do zainteresowanych pod wskazany adres na obszarze Poznania i okolic.

Więcej informacji w zakładce: kontakt